Yapay Zeka – Vasif Vagifoğlu Nabiyev

Güncellenmiş 5. Baskısını yapan kitap, “Yapay Zeka” ile ilgili temel nitelikli olup, zeki davranışların bilgisayarda modellenmesi konusunda özellikle Türkçe kaynak sıkıntısını gidermek amacıyla yazılmıştır.

Kitapta, yapay ve doğal zeka ikilemi açıklanarak, bilgisayar denetimli bir makinenin veya bir bilgisayarın, genellikle insana özgü nitelikler olduğu varsayılan doğal zekadan yapay zekaya nasıl bir geçiş yapabileceği açıklanmaktadır. Kitapta, konular sade ve akıcı bir dille anlatılmış, konularla ilgili çok sayıda örneğe yer verilerek konunun daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. 

Kitapta, konular yabancı kaynaklardan farklı bir açıda ve genişlikte işlenmektedir. Genellikle bir yöntemin açıklanmasına değinmeden önce, olayın gerçeğinin doğadaki akışı incelenmiş ve sonra da modelin özelliklerine değinilmeye çalışılmıştır. Dikkat ederseniz, kitaptaki birçok yöntemin kaynağı doğadır. İster yapay sinir ağları, karınca kolonisi sistemi, genetik algoritmalar, bilgilerin modellenmesi çeşitleri, problem çözme teknikleri, isterse de doğal dil işleme ve tanıma problemleri, temelini gerçek yaşamdan almaktadır.

Prof.Dr.Vasıf Vagifoğlu Nabiyev hocamızın bu değerli kitabı, kendisinin uzun süren araştırmalarının bir sonucu olup, toplam 17 bölümden oluşmaktadır.

Konu Başlıkları
Doğal ve Yapay Zeka
Sezgisel Problem Çözümleme
Oyunlar
Uygulama Problemleri
Bilgilerin Modellenmesi
Yüklem Mantığı
Mantıksal Programlama
Uzman Sistemler
Doğal Dil İşleme
Bilgisayarlı Örüntü Tanıma
Öğrenme
Yapay Sinir Ağları
Genetik Algoritmalar ve Karınca Kolonisi Sistemi
Bulanık Mantık
Ses İşleme
Robotbilim
İnsan – Bilgisayar Etkileşimi

Eser, bilgisayar mühendisleri başta olmakla bilişim sistemleri, elektronik, endüstri ve uygulamalı matematik bölümlerinin lisans ve yüksek lisans öğrencileri için ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Zeki davranışların bilgisayarda modellenmesiyle ilgilenen diğer araştırmacı ve meslek sahipleri de kitaptan faydalanabilir.

2016 yılında Doç.Dr.Şadi Evren Şeker’in Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Prof.Dr. Vasif Nabiyev Hocamız ile yapmış olduğu söyleşi de bu kitap hakkında daha geniş bilgiler sunmaktadır. 

BilgisayarKavramlari

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TurkeyEnglish

Contact Us