Bipolar Algılar: Prof.Dr.Timuçin Oral

Hepimizin coşkun ve çökkün olduğu anlar olmuştur ama ya çok coşkun ve çok çökkün oluyorsak? Prof.Dr.Timuçin Oral bu uçlardaki duygu durumunu anlatıyor!

İki uçlu bozukluk (bipolar bozukluk, eski adıyla manik-depresif hastalık) iki ayrı hastalık dönemleriyle karakterize bir ruhsal bozukluktur. Bu hastalık dönemlerinden bir tanesinde taşkınlık (mani), diğerinde ise çökkünlük (depresyon) bulunmaktadır. Birbirlerine zıt gibi görünen bu iki hastalık dönemi yatışma ve alevlenmelerle seyreder. Hastalık dönemleri dışında ise hasta hemen tamamen normale döner. Bazı hastalarda ise günlük yaşamı kısmen etkileyen kalıntı belirtiler görülmekle birlikte, hastalar düzelir.

Hastalık dönemlerini ele almak gerekirse, mani veya taşkınlık dönemi duygudurumun çok yükseldiği, hastanın aşırı coşkulu olduğu dönemdir. Bu dönemde hastada abartılı önemli düşünceler veya ayağı yere basmayan projeler, kendini olduğundan çok daha yüksekte hissetme, büyüklük düşünceleri, düşüncelerin hastanın zihninde adeta yarışması, kendini aşırı enerjik hissetme, uyku gereksiniminde azalma, hatta uyku gereksinimini inkar etme, sonuçlarını düşünmeden heyecanlı veya eğlenceli faaliyetlere kalkışmak (çok fazla para harcama, aşırı hızlı araba kullanma) görülen belirtilere örnektir.

Diğer yandan depresyon veya çökkünlük dönemi ise yukarıda yazılan durumun tam tersidir. Depresyonda ise hastada mutsuzluk, karamsarlık, umutsuzluk, özgüvende azalma, değersizlik hissetme, abartılı suçluluk veya pişmanlık duyguları, eskiden zevk aldığı faaliyetlerden zevk alamama, iştahsızlık veya uykusuzluk gibi değişiklikler, ölüm ve intihar düşünceleri, bedeninde nedeni açıklanamayan ağrılar ortaya çıkabilir. (http://www.psikiyatri.org.tr)

1984 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra, Artvin’in Şavşat ve Arhavi ilçelerinde pratisyen hekim olarak çalışmıştır. 1986 yılında ihtisasa başladığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 1990 yılında Psikiyatri Uzmanı, 1995 yılında Doçent olmuş, 2003 yılında Raşit Tahsin Duygudurum Merkezini kurmuş, 2005-2008 yılları arasında klinik şefi olarak çalışmıştır. Emekli olduğu 2009 yılına kadar Raşit Tahsin Duygudurum Merkezi sorumluluğunu yürütmüştür. Daha önce Yeditepe Üniversitesi Tıp ve Dişhekimliği Fakültelerinde sözleşmeli öğretim üyesi olarak, Psikiyatri Dersleri vermiş olup, halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir.

Bipolar Bozukluklar Derneği Yönetim Kurulu ve Uluslararası Bipolar Bozukluklar Derneği (ISBD) üyesi olup, 2012 yılında ISBD Board of Counselors Avrupa Temsilcisi seçilmiştir. İstanbul Tabip Odası Onur Kurulunda bir dönem üyelik, Kurucu Üyelerinden olduğu Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Merkez Yönetim Kurulunda iki dönem, Merkez Denetim Kurulunda bir dönem üyelik ve İstanbul Şube Başkanlığı yapmıştır. 2009-2012 döneminde TPD Bilimsel Toplantılar Düzenleme Kurulu Başkanı ve 2010-2014 dönemi Yeterlik Yürütme Kurulu üyesi ve halen Başkan yardımcısıdır.

Yüzün üzerinde kongre bildirisi ve makalesi, sekiz kitap bölümü ve editörlüğünü yaptığı iki monograf serisi, üç kitap ve eş yazarı olduğu, Araştırma ve Klinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri-Duygudurum Bozuklukları adlı bir de kitabı bulunmaktadır. Harvard Review of Psychiatry dergisinin Türkce yayın editörlüğü yapmıştır. Yirminin üzerinde uzmanlık tezi, otuzun üzerinde yüksek lisans projesi yönetmiş olup 2002-2011 yılları arasında çalıştığı ekiple birlikte ödüle değer bulunan yedi çalışması bulunmaktadır.

2013 yılında Profesör ünvanı almış olup, İTİCÜ Lisans-Yüksek Lisans Programlarında Davranış Bozuklukları, Nöropsikoloji, Psikopatoloji ve Koruyucu Ruh Sağlığı, Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programında da Psikofarmakoloji Dersleri vermektedir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TurkeyEnglish

Contact Us