Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing)

Doğal Dil İşleme, NLP (Natural Language Processing) olarak bilinen Yapay Zeka ve Dil Biliminin bir alt kategorisidir. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca gibi doğal dillerin (insana özgü tüm diller) işlenmesi ve kullanılması amacı ile araştırma yapan bilim dalıdır.

NLP yani Doğal Dil İşleme, doğal dillerin kurallı yapısını çözümlenerek anlaşılması veya yeniden üretilmesi amacını taşır.

Doğal dil işleme, doğal dildeki metinlerin ve/veya seslerin bilgisayar ortamında işlenmesi üzerine çalışmalar yürütülen, bilgisayar bilimi ve dil bilimciliğinin bir alt bilim dalıdır. Bu kapsamda sesin dalgalarının tanınması ve bilgisayar ortamında metne aktarılması, metin seslendirme, biçimbilimsel çözümleme/üretme, sözdizim çözümlemesi, anlamsal çözümleme gibi yöntemler kullanılmakta ve geliştirilmektedir. Yazım hatalarının denetlenmesi/düzeltilmesi, bilgisayarlı çeviri, bilgi çıkarımı, bilgi getirimi, soru cevap sistemlerinin geliştirilmesi, özet çıkartma gibi uygulamalar doğal dil işleme tanımı altında toplanmıştır. (http://www.bb.itu.edu.tr/arastirma/dogal-dil-isleme)

Genel olarak doğal dil işlemenin ne olduğu, nerelerde kullanıldığı, karşılaşılan problemler ve veri bilimi açısından anlamı açıklanmıştır. Bazı kavramlar aşağıdaki şekildedir: Phonology (Phonemes) Morphology (Morpheme) Syntax (Phrases, sub-phrases) Semantics (Representation) Pragmatics (Yorum) Discourse (Söylev) World Knowledge

Uygulama Alanları: Question Answering Machine Translation Information Retrieval Word Processing (Grammer Checking, Spell Checking, Spell Correction, Find/Replace) NL/DB interface Web Search AI Bots (Siri) Text Processing (Categorization, clustering, IE) Finance, Chat Rooms, Telefon Cevaplama Internet as a Repository Text Summarization Argument Aggregation Zamansal Mantıklar first order logic, second order logic Argüman Ağları Argüman Birleştirme

BilgisayarKavramlari

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TurkeyEnglish

Contact Us