Ayın Kitabı / Kalite Prensiplerinin Görsel Haritalama Tekniğine Göre Bibliyometrik Analizi

Doç.Dr.Mehmet Nurullah KURUTKAN ve Dr.Fatih ORHAN’ın editörlüğünü yaptığı  ve SAGE yayınevi tarafından yayımlanan”Kalite Prensiplerinin Görsel Haritalama Tekniğine Göre Bibliyometrik Analizi” başlıklı bu değerli kitap ile sağlıkta kalite odak noktaları ile ilgili mikro, mezo ve makro planda bir değerlendirme yapılmış, görsel haritalama tekniği yöntemiyle bibliyometrik bir analiz ortaya konulmuştur. 

Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu, teknolojik ve inovatif yeniliklerin baş döndürücü bir hızla hayatımıza girmeye devam ettiği ve “hayal çağı” olarak da adlandırılabileceğimiz günümüz dünyasında, bilgi kaynağı, erişimi, ayıklanması, etkin kullanımı ve bilgi devinimine uyum sağlanılabilmesi oldukça zorlaşmıştır.

Bu nedenle bilgi okyanusunda, bizleri doğru yöne doğru zamanda yönlendirebilecek “akademik ve bilimsel pusulalara” olan ihtiyaç da her geçen gün daha da fazla önem kazanmaktadır. Bilgi deryasında ihtiyacımız olan her türlü bilimsel materyaller; kitap, makale, dergi, bilgi, belge, doküman…belki yüz binlercesi artık avucumuzun içinde ve elimizin altındadır.

Ancak bizim temel ihtiyaç ve önceliklerimizi belirleme ve bu ihtiyacın gerektirdiği kaynaklara çok kısa sürede erişme, inceleme ve değerlendirmeye yönelik bizleri aydınlatıcı projeksiyonlara ihtiyacımız bu ölçüde karşılanamamıştır.

Bu bağlamda bizlere bilimsel bir konu ile ilgili nasıl en hızlı şekilde araştırma yapılabileceği konusunda bir fikir verebilmesi amacıyla hazırlanan bu çalışmanın odak noktası, -güncelliğini hiç kaybetmeyen ve eskimeyen- “kalite” konusu olarak belirlenmiştir.

İşletmelerin misyon ve vizyon hedeflerine odaklanabilmeleri, etkenlik, etkililik ve verimlilik gibi unsurlara ulaşabilmeleri, rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için vazgeçilmez ve olmazsa olmaz sihirli bir araç olarak kıymetlendirilebilecek kalite konusunun beş temel saç ayağı bu çalışmada resmedilmeye çalışılmıştır.

Bu beş temel saç ayağı, “ilişki yönetimi, liderlik, müşteri odaklılık, proses yaklaşımı ve sürekli iyileştirme” gibi literatürde çok fazla tartışılan bölümlerinden oluşmaktadır. Araştırma metodolojisi açısından öncelikle tüm bu kalite odak noktaları yazarlar tarafından makro planda incelenmiş ve uluslararası yayın kalitesi anlamında tüm bilim dünyasının kabul ettiği “Web of Science Core Collection” veri tabanı ile bibliyometrik analize tabi tutulmuştur.

Elde edilen ham veriler ise “VOSviewer Programı” kullanılarak görsel haritalama yöntemiyle belirli bir metodoloji dahilinde okuyucuya sunulmuştur. Sonrasında bu beş temel kalite odak noktası ile ilgili ülkemizde yapılan tüm lisans üstü tezler de incelenerek -okuyucunun konulara mikro, mezo ve makro planda ve holistik bir bakış açısıyla bakabilmesi içinbütüncül bir metodoloji kurgulanmaya çalışılmıştır.

Bu bağlamda bu çalışmanın, bilgi okyanusunda motivasyonu bozulmuş, birçok araştırmacı için bir can simidi olabilmesi, inovatif bir bakış açısı ile bilimsel araştırmalar için bir pusula vazifesi görebilmesi ve en azından farklı bir bakış açısıyla bilimsel bir farkındalık oluşturabilmesi önem arz etmektedir. …

Aşağıdaki linke tıklayarak kitaba erişebilirsiniz..

Kalite_Prensiplerinin_Gorsel_Haritalama_Teknigine_Gore_Bibliyometrik_Analizi

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TurkeyEnglish

Contact Us