Dijitalleşme-Yapay Zeka ve Muhasebe Beklentiler

Günümüzde yaşanan hızlı değişim ve gelişim şüphesiz tüm insanların teknolojiyi kullanmalarını zorunlu hale getirmekte, gerek günlük yaşamımızda gerek iş hayatımızda teknoloji ve teknolojik değişimlere adapte olmayı zorunlu kılmaktadır.

Son yıllarda dijitalleşme dediğimiz yeni bir dönemin içinde olmamız tüm mesleklerde olduğu gibi muhasebe mesleğimiz açısından da birtakım değişimleri karşımıza çıkarmaktadır. Eskinin elle defter tutma döneminden günümüzün big data kavramına ve gelecekteki yapay zeka muhasebeciler kavramına kadar uzanan bu uzun zaman yolculuğu elbette birçok soruyu da beraberinde getirmektedir.

Dijitalleşmeyle birlikte işlemlere hız ve çeşitlilik gelirken gereksiz iş yükü azalmakta ve daha yararlı alanlara yönelmeye imkan tanımaktadır. Günümüzde bile hala ülkemizde “mali müşavirlik” olarak isimlendirilen meslek maalesef müşavirlik (danışmanlık) görevini çok az yapabilmekte, zamanının çoğunu mevcudu kaydetme ve raporlamaya ayırmaktadır. Teknolojinin giderek daha fazla oranda yaratacağı zamanın danışmanlık hizmetlerine yönlendirilmesi, kaliteli, anlaşılır, şeffaf finansal bilgi sunmak gelecekte muhasebe mesleğinin ana hedefini oluşturacak, teknolojinin de yardımıyla vergisel kayıtların yükünden kurtulup bilgi amaçlı raporlama ve danışmanlık faaliyetleri bu mesleğin ana temasını oluşturacaktır. Ülkemizde özellikle bu hizmetleri alamayan ölçekteki şirketlere çok büyük katkılarda bulunarak ülkemizin gelişimine de fayda sağlayacaktır.

Prof.Dr.Göksel Yücel
Doç.Dr.Burcu Adiloğlu

Makaleye Aşağıdaki Linki Tıklayarak Erişebilirsiniz..

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/757445

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TurkeyEnglish

Contact Us