Yeni Geliştirilen Bir Algoritma Sizin Alzheimer Olup Olmayacağınızı Belirliyor

Araştırmacılar, Alzheimer’in hafif kognitif bozukluğu olan hastalar için riskini tahmin edebildiklerini söyleyen bir algoritma oluşturdu.

Bilim adamları, bir kişinin semptomların başlamasından yıllar önce Alzheimer hastalığını geliştirme riskini öngörebildiğini söyledikleri yeni bir algoritma geliştirdi.

Kanada’daki McGill Üniversitesi’nden araştırmacılar, belirti ortaya çıkmadan 2 yıla kadar hafif bilişsel bozukluk (MCI) olan hastalarda Alzheimer gelişimini öngörmek için makine öğrenme teknikleri ve beta-amiloid görüntülemeyi nasıl kullandıklarını açıkladılar.

McGill Üniversitesi’ndeki Nöroloji ve Nöroşirürji ve Psikiyatri bölümlerinin eş başkanlı çalışma yazarı Dr. Pedro Rosa-Neto ve meslektaşları geçenlerde Yaşlanmanın Nörobiyolojisi (Neurobiology of Aging) adlı dergide bulgularını bildirdiler.

MCI, hafıza ve düşünme becerileri gibi bilişsel işlevlerde bir azalma ile karakterize bir durumdur; bu fark göze çarpar; fakat kişinin günlük görevlerini yerine getirme kabiliyetini etkilemez.

Alzheimer Association’a göre, çalışmalar, 65 yaş ve üstündeki yetişkinlerin yaklaşık% 15-20’sinde MCI’ya sahip olma olasılığının yüksek olduğunu ve bu kişilerin genel nüfusa göre Alzheimer riskinin daha yüksek olduğunu ileri sürdü.

Şu anda hangi MCI hastalarının Alzheimer hastalığına yakalanacağını tahmin etmenin hiçbir yolu yok ancak Dr. Rosa-Neto ve arkadaşları, kendi geliştirdikleri algoritmalarının bu ihtiyacı karşılama potansiyeline sahip olduğuna inanıyorlar.

Beta-amiloid, MCI ve Alzheimer

MCI ve Alzheimer hastalığının kesin sebepleri belli olmamasına rağmen, beta-amiloid adı verilen bir proteinin birikimi önemli bir rol oynadığına inanılmaktadır.

Alzheimer hastalarında beta-amiloid protein birbirine yapışır ve beyin hücreleri arasında “plaklar” oluşturur. Bu plaklar beyin hücresi iletişimini bozabilir ve beyin hücresi ölümüne neden olan iltihaba neden olabilir.

Araştırmalar göstermiştir ki, MCI’lı insanlarda beta-amiloid protein Alzheimer başlangıcından 30 yıl öncesine kadar birikmeye başlayabilir. Bu nedenle, araştırmacılar beta-amiloidi bir Alzheimer biyomarkeri olarak araştırıyorlar.

Bununla birlikte, MCI ve beta-amiloid birikimi olan herkes Alzheimer hastalığını geliştirmez. Bu da doktorları hangi hastaların daha fazla risk altında sorusunun cevabını bulmaya itiyor.

Yeni çalışmada Dr. Rosa-Neto ve ekibi, bir hastanın MCI’dan Alzheimer hastalığına ilerleme olasılığını 2 yıla kadar önceden tahmin edebilecek bir algoritmayı geliştirdiklerini belirtiyorlar.

Algoritma yüzde 84 doğru

Algoritma, Alzheimer Hastalığı Sinir Görüntüleme Girişimi’nin bir parçası olan 273 MCI hastasından elde edilen verileri kullanarak oluşturuldu.

Ekip, pozitron emisyon tomografisi (PET) beyin taramaları da dahil olmak üzere beta-amiloid birikimini gösteren hasta verilerini 2 yıl boyunca topladılar. Bu veriler  Alzheimer risk genlerine sahip olup olmadıkları ve Alzheimer hastalığının klinik tanısı olup olmadığını göstermede oldukça önem arz etmektedir.

Ardından araştırmacılar bu bilgiyi öğrenmek için en son teknoloji ürünü bilgisayar yazılımlarını “eğitmişler” ve bunu her bir hastanın Alzheimer’in ilk PET beyin taramasına dayanan riskini hesaplamak için kullanıyorlar.

Algoritma, bir hastanın MCI’dan Alzheimer hastalığına ilerlemesini, yüzde 84 doğrulukla, hastalığın herhangi bir semptomu ortaya çıkmadan 2 yıla kadar öngörebildi.

Rosa-Neto ve meslektaşları algoritmaya daha doğru olabilmesi için uygulayabilecekleri diğer Alzheimer biyolojik belirteçlerini belirlemeyi planlıyorlar.

Araştırmacılar, bu algoritmanın Alzheimer’in tedavilerine yönelik araştırmaları ilerletmekle kalmayıp, bir kişinin bu hastalığa yakalanma riskini önceden tahmin etmek için kullanılabileceğine inanıyorlar.

Geliştirilen algoritma, MCI’lı bir popülasyonda görülen kararlı ve pMCI (progresif MCI) arasındaki orantısal dengesizliği aşmakta ve erken teşhis aracı olarak ideal bir klinik ortam için uygun olmaktadır.

http://www.medicalnewstoday.com/articles/319128.php websitesinde yer alan “Algorithm could predict Alzheimer’s risk years before symptoms occur” konulu yazının çevirisidir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TurkeyEnglish

Contact Us