Karşılaştırmalı Hukukta Yapay Zekâ ve Sorumluluk Hukuku

İstanbul Barosu Başkanlığı ve Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesince ortaklaşa düzenlenen ‘Karşılaştırmalı Hukukta Yapay Zeka ve Sorumluluk Hukuku’ konulu Sempozyum, 22 Mart 2019 Cuma günü İstanbul Barosu Merkez binası konferans salonunda yapıldı.

Yapay zeka genel olarak insana özgü karar mekanizmalarının bir “robot” ile “taklit” edilmesi anlamına gelir. Yapay zeka bir yandan sanayi, tıp gibi alanlarda bir çok yenilik ve gelişme olarak karşımıza çıksa da etik açıdan eleştirilmekte ve yapay zekadan kaynaklanan zararların sorumluluğu ve kişisel verilerin korunması konusunda tartışmalara yol açmaktadır. Son yıllarda sorumluluk konusu karşılaştırmalı hukukta özellikle otonom araçlarla ilgili gündeme gelmiştir.

Bu sempozyum kapsamında Türk, Alman ve Sloven hukukundaki güncel tartışmalar ve düzenlemeler ışığında yapay zeka konusu hukuki açıdan değerlendirilmiştir.

Sempozyumun açılışında konuşan Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener Ünver, dünyada teknolojinin hızla geliştiğini, insanlığa hizmet amacıyla yeni gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Bu çalışmaların Türkiye’yi de yakından etkilediğini belirten Ünver, “Yapay Zekâ kullanımına ilişkin hukuk Türkiye’de tam yaygınlaşmamışken uluslararası karşılıklı hukuk çalışmalarını öğrenerek bilişim hukukunun geleceğine daha hazırlıklı olmamız açısından daha doğru zeminde daha doğru kavramlarla tartışmamızın yararlı olacağını düşünüyorum. Bu bakımdan Sempozyumda kendi alanlarında uzman olan üç yabancı bilim adamını dinleyeceğiz” dedi.

Hukukçular bakımından da diğer meslek sahipleri bakımından da bilgiye sahip olan ve o bilgiyi kullanmak isteyenlerin mesleklerinde çok başarılı olacaklarını vurgulayan Yener Ünver, özellikle teknik alanda bilirkişiliğin çok önemli hale geleceğini bildirdi.

Ünver, “Bir takım meslek dallarında özelikle tıpta kısmen yapay zekâ kullanılmaktadır. Tıptaki uygulamada hata oranının düştüğünü görüyoruz. Ancak, insan ruhu, duygu ve kişilik özelliklerinin yargılanabilmesi, etik seçimler yapabilmeleri konuları henüz tartışmalı ve erken. Erken ama bunları konuşmalıyız. Sempozyumu bunun için düzenledik” diyerek sözlerine son verdi. 

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu, günümüzde yapay zekâ kullanımının giderek yaygınlaştığını ve uygulama alanlarının da genişlediğini söyledi.

Çeşitli meslek ve sektörlerde yıllardır kullanılan yapay zekânın artık hayatımızı kolaylaştıran unsur haline dönüşmekte olduğunu belirten Moroğlu, “Yapay zekâya sahip bilgisayarlar, hukuk alanında verilerin tasnifi, analizi ya da depolanması gibi işlerde bize yardımcı oluyor. Bu arada bir avukatla yarışabilecek kadar geliştirilmiş yapay zekâ yazılımlarının var olması, mesleğin geleceği hakkında yeniden düşünmemizi zorunlu kılıyor” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra Sempozyum oturumlarına geçildi. İlk oturumu İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu yönetti.

Bu oturumda, Prof. Dr. Dr. Tadeja Jere Jakulin, “Uzmanların Sistemleri – Yapak Zekânın Dili”, Av. Kenan Devir, “Tarihsel Açıdan Yapay zekâ ve Sorumluluk Hukuku” konulu sunum yaptılar.

İkinci oturumu İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Muazzez Yılmaz yönetti.

Bu oturumda, Prof. Dr. Bernd Heinrich, otonom araç kullanma sorunsalı üzerinde durdu. Heinrich, otonom sürücülerin yaptıkları hataları ceza hukuku açısından değerlendirdi ve Almanya’da yaşanan olaylardan örnekler verdi.

Prof. Dr. Gunnar Dottge, Tıp alanında yapay zekâ kullanımına ilişkin gelişmeleri anlattı.

Son oturumu Prof. Dr. Gunnar Dottge yönetti. Bu oturumda söz alan Prof. Dr. Martin Ebers, yapay zekâ ile ilgili özel hukuk sorumluluğu, Dr. Öğretim Üyesi Özlem Armağan ise yapay zekâ ve robot hukuku açısından özel hukuk sorumluluğu hakkında sunum yaptı.

Oturum sonlarında soru/cevap bölümü uygulandı, sunum yapanlara da Teşekkür Belgeleri verildi.

Sempozyum, Nazan Moroğlu ve Yener Ünver’in kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Kaynak: https://www.istanbulbarosu.org.tr/

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TurkeyEnglish

Contact Us