Julia ve Knet ile Derin Öğrenmeye Giriş – Doç. Dr. Deniz Yuret

Bu videoda Doç. Dr. Deniz Yuret derin öğrenme modellerini tanımlamak, eğitmek ve değerlendirmek için gerekli adımları örnekleriyle sunmaktadır. Amaç, sadece temel programlama bilgisine sahip bir katılımcının en kısa zamanda kendi problemleri için gerekli derin öğrenme modellerini geliştirebilir ve eğitebilir hale gelmesidir. 

Örnekler Doç. Dr. Deniz Yuret’in Julia dilinde yazdığı Knet.jl derin öğrenme paketi üzerinden verilmektedir. Julia, açık kaynak kodlu, yüksek performanslı ve yüksek seviyede programlanabilen bir dil olarak derin öğrenmeye giriş için uygun bir platform oluşturmaktadır.

Knet.jl derin öğrenme modellerinin program fonksiyonlarına yakın bir dille tanımlanmasına izin vermekte, alt fonksiyonlar kullanarak kompleks modellerin kolaylıkla geliştirilmesine olanak sağlamakta, model eğitimi için gerekli türev ve güncelleştirme işlemlerini otomatikleştirerek kullanıcının model yapısına konsantre olmasını kolaylaştırmaktadır.

Ders basit regresyon ve sınıflandırma modelleri ile başlayıp, çok katmanlı (multi-layer), katlamalı (convolutional) ve tekrarlayan (recurrent) sinir ağları ile devam etmekte, bu modellerle emlak fiyat tahmini, el yazısı tanıma ve verilen bir stilde metin üretme gibi problemler için uygulamalar geliştirilecektir.

Doç. Dr. Deniz Yuret Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi ve Yapay Zeka Laboratuarı’nda çalışmaktadır. Bundan önce MIT Yapay Zeka Laboratuarı’nda çalışmış ve Inquira, Inc. şirketini kurmuştur. Araştırma konuları doğal dil işleme ve yapay öğrenmedir.

Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç Dr. Deniz Yüret’in Amerika’da kurduğu ve Ar-Ge Direktörü olarak görev yaptığı InQuira adlı CRM şirketi, yürüttüğü başarılı çalışmaların bir sonucu olarak, dünyanın üçüncü en büyük yazılım firması Oracle tarafından 2011 yılında satın alınmıştır.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TurkeyEnglish

Contact Us