Dijital Ve Fijital İnovasyonda Son Nokta: İnsan Beyni Projesi

Dijital ve Fijital İnovasyonda Son Nokta: Gelecek Bilimi Penceresinden İNSAN BEYNİ PROJESİ

Sağlık Akademisyenleri Derneği (SAD), Amerika Sağlıkta Kalite Enstitüsü (AIHQ) ve Integrated Solutions for Healthcare Quality, ABD işbirliği, Türk Standartları Enstitüsü, TÜRKAK, Avrupa Kalite Derneği, Kal Der, Başkent Üniversitesi ve sektörde bulunan ilgili pek çok dernek ve kuruluşun desteği ile düzenlen X. Uluslar arası Sağlık Hizmetlerinde Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi 11-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Antalya/Türkiye’de gerçekleşti.

Birçok uluslar arası kurum temsilcisi ve uzmanın katıldığı kongreye “Human Brain Project” ana temalı bir çalışmayla sözel bildiri yaparak katıldık ve çalışmamız büyük ilgi gördü. Sözel bildirimizden kısa bir bölümü sizinle paylaşmak istiyoruz. Sözel bildirimiz makale haline getirilmekte olup, yakın zamanda yayımlanmasını müteakip sizlerle paylaşılacaktır.

Kongre düzenleme ve bilim kurulu üyesi olan, Gülhane Askeri Tıp Akademisi SAMYO’da Öğretim Görevlisi ve Gazi Üniversitesi Doktora Öğrencisi Fatih ORHAN tarafından sunulan sözel bildirimizin adı, “Sağlık Hizmetlerinde Dijital ve Fijital İnovasyonda Son Nokta: Gelecek Bilimi Penceresinden İnsan Beyni Projesi (Human Brain Project)”dir.

Çalışmanın amacı
• Son yıllarda yapılan çalışmalarda, değişim, dönüşüm ve yenilikçilik kavramdan en fazla etkilenen işletmelerin sağlık sistemi içerisinde yer aldığı görülmektedir.
• Yenilikçilik konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde ise, fijital ve dijital inovasyon konuları literatürde çok yeni ve irdelenmesi gerekli kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
• Bu bağlamda hazırlanan bu çalışmanın amacı, sağlık sisteminde fijital ve dijital inovasyon konusundaki en önemli araştırma olduğu düşünülen “insan beyin projesi” ve “yapay zeka” araştırmaları bağlamında konunun derinlemesine analizidir.

Sonuç ve öneriler
• Sağlık sisteminde multidisipliner bir yaklaşımla yapılan inovatif her bir projenin çok önemli kazanımları olmaktadır.
• Özellikle dijital ve fijital platformun sağlık sistemi içerisinde iyi kurgulanması ile birçok yenilikçi düşüncenin hayata geçirilebileceği değerlendirilmektedir.
• Bu çalışmanın, makro ve mikro açıdan dijital ve fijital inovasyon bağlamında, 21. yüzyılın en önemli projesi incelenerek, tüm sağlık sistemi paydaşları açısından önemli bir inovasyon farkındalığı kazandıracabileceği değerlendirilmektedir.

KAYNAKLAR

Albrecht, K. (2007). Beyin Gücü (Birinci Baskı) İstanbul: Kariyer Yayıncılık, 32-33
Bektaş, E, Çağlar, U. Bilgisayarlar Rakiplerimiz mi? (2009, Haziran). Bilim Teknik Dergisi, 8-11.
Smith, A. (1986). İnsan Beyni ve Yaşamı, (çev. Necati Ebcioğlu), İnkılâp Yayınevi, İstanbul.
Amunts, K., Lepage,C, Borgeat, L.,Mohlberg,H.,Dickscheid, T.,Bludau, S. (2003). BigBrain: An Ultrahigh-Resolution 3D Human Brain Model. Science, 340. 1472-1475
Voelker, R. (2013). “BigBrain” Model Offers Microscopic Views of Human Brain
http://newsatjama.jama.com/2013/06/20/bigbrain-model-offers-microscopic-views-of-human-brain/ 01 Aralık 2015’de alınmıştır.
Markram, H. (2006). The Blue Brain Project. Nature Reviews Neuroscience 7, 153-160
İnternet: Güran, Y.(2010). Mavi Beyin Projesi ya da Yapay Zeka Konusuna Giriş.
http://www.yalcinguran.com/2010/01/mavi-beyin-projesi-ya-da-yapay-zeka-konusuna-giris/ 25 Kasım 2015’de alınmıştır.
Gustavsson, A., Svensson, M., Jacobi, F., Allgulander, C. (2011). Cost of disorders of the brain in Europe 2010. European neuropsychopharmacology: the journal of the European College of Neuoropsychopharmacologyur neuropsychopharmacol.,2011.21(10):p.718-779
Internet: Us, İ. (2007). Mavi Beyin Projesi. Web: http://hafif.org/yazi/mavi-beyin-projesi/
y. Azevedo, F., Carvalho, L., Grinberg, L., Farfel, J. (2009). Equal Numbers of Neuronal and Nonneuronal Cells Make the Human Brain an Isometrically Scaled-Up Primate Brain: the journal of Comparative Neurology. 513: 523-541 (2009)
http://www.dunyabulteni.net/haber/181259/elektronik-beyinde-yeni-donem
https://tr.wikipedia.org/wiki/Blue_Gene

Bunları da sevebilirsiniz

Dijital Ve Fijital İnovasyonda Son Nokta: İnsan Beyni Projesi” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TurkeyEnglish

Contact Us