Beynin X-Ray, MRI, MRA ve PET Görüntüsü

X-ışınları Röntgen tarafından keşfedilmesinden bugüne, çok kısa dalga boyları ve yüksek enerjileri ile günlük hayat içinde çok önemli ve yaygın kullanım alanları bulmuştur.

X-ışınları, tıpta teşhis ve tedavi aracı olarak büyük öneme sahiptir. Radyoskopi ve radyografi için genellikle 500 – 200 kV luk hızlandırıcı gerilimlerle çalışan X-ışınları tüpünden elde edilen kısa dalga boylu sert ışınlardan yararlanılır. Günümüzde, çeşitli tanecik hızlandırıcıları yardımı ile hızlandırılan çok yüksek enerjili elektronların frenlenmeleri sonucu, giderek çok daha kısa dalga boylu, dolayısıyla sert Xışınlarının elde edilmeleri mümkün olmakta ve bunlar kanser tedavisinde ve bazı operasyonlarda kullanılmaktadır.

MR anjiografi (MRA) vücuttaki damarların görüntülendiği bir MR çalışmasıdır. MR teknolojisi kullanarak damar hastalıklarının tanısında son yıllarda oldukça sık kullanılmaktadır. İlaç verilmeden büyük ana damarlar rahatça görüntülenebilmektedir. Ancak Gadolinium adı verilen özel ilaçlar kullanılarak görüntü kalitesi belirgin olarak artmakta ve damar yapılara ait ince ayrıntılar görüntülenebilmektedir. En önemli avantajı kateter ve BT anjiografide kullanılan kontrast maddelere bağlı allerjik reaksiyon riskinin oldukça düşük olmasıdır.

MRI’da görüntüler izointens (beyin dokusuyla aynı şiddette enerji sinyali alınan ve dolayısıyla aynı gri tonda görünen dokular), hiperintens (daha fazla sinyal alınarak daha beyaz görünenler) ve hipointens (daha az sinyal alınarak daha koyu gri görünenler) şeklindedir. Ayrıca T1 ağırlıklı, T2 ağırlıklı ve Proton yoğunluklu görüntü elde etmek mümkündür. MRI’da 360 derece değişken açıyla kesitlerin alınabilmesi, radyasyonun olmaması, daha iyi rezolüsyon, daha fazla bilgi, farklı planlar ve sekanslar, Laküner infarkt ve sulkal giral paternlerin net izlenmesi BT’ye göre avantajlarıdır.

PET (Pozitron Emisyon Tomografi) pozitron yayan, insan vücuduna hiçbir zararlı ve kalıcı etkisi olmayan çok küçük dozdaki, kısa ömürlü radyoaktif maddelerin damar yoluyla verilmesinden sonra, hücrelerde tutulması ve dağılımının tomografik olarak incelenebildiği bir görüntüleme teknolojisidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TurkeyEnglish

Contact Us