Alzheimer Hastalığı Hakkında Bildiklerimiz ve Bilmediklerimiz

Alzheimer hastalığı, hafıza kaybı, düşünme becerileri kaybı ve diğer günlük işlevleri yerine getirememeyi (yemek pişirme, faturaları ödemek, temizlik ve hatta giyinme gibi) tanımlamak için kullanılan demansın en yaygın şeklidir.

Alzheimer hastalığının en belirgin özelliği hafızanın bozulmasıdır. Ancak bu, biyolojik bir hastalıktır; bunun anlamı, hafıza kaybı gibi dışarıya doğru semptomların görülebilmesinin yanı sıra, hastalık ilerlemesinin bir sonucu olarak beyinde oluşan yıkımıda ölçebiliriz.

Alzheimer, beyinde amiloid ve tau olarak bilinen iki proteinin varlığı ile tanımlanır. Amiloid proteinler “plaklar” olarak adlandırılan yapışkan kümelerde toplanır. Tau proteinleri ise “düğümler” oluşturmaya meyillidirler.

Amiloid ve tau’nun hastalığa neden olarak nasıl etkileşime girdiği henüz belli değilken, bu plaklar ve düğümler beyin hücreleri arasındaki mesajların engellenmesinde rol oynuyor gibi görünüyor. Toplandıkları yerlerde iltihaplanmaların oluşmasına sebep olurken, beyin enkazını temizlemeye yardımcı olan ulaşım sistemlerinin de zarar görmesine sebep olabilir.

Eninde sonunda hastalık beyin hücrelerinin ölümüne neden olur. Bu, Alzheimer hastalığına sahip hastaların beyinlerinin genel olarak küçülmesine neden olur. Günümüzde, insanlara muhtemel Alzheimer hastalığı teşhisi konabilirken, güvenilir bir teşhis ancak otopside tau ve amiloid proteinlerini arayarak yapılabilir.

Beyin görüntüleme teknikleri, hala hayatta olan insanlardaki bu proteinlerin seviyelerini belirleyebilmemiz demektir. Bununla birlikte, sağlıklı bir beyindeki proteinlerin anormal seviyeleri Alzheimer hastalığının gelişme olasılığını artırabilirken, bu sonuç her zaman garanti edilmez.

Amiloid ve tau

Alzheimer hastalığının oluşumunun ardındaki biyolojiyi ve mekanizmaları bilmek gelecekteki klinik araştırmaların başarısı için kritik önem taşır.

Beyindeki amiloid proteinin birikimi esas olarak Alzheimer hastalığında yayılırken yol bulur. 60 yaşın üzerindeki sağlıklı yetişkinlerin yaklaşık% 30’unda beyinde yüksek amiloid konsantrasyonları var. Bu gruptaki insanlar bellek kaybı gibi bunama belirtilerini göstermeye başlaması yaklaşık 20 yıl sürer.

Öte yandan, Tau çok çeşitli koşullarda bulunur. Bunlar; Alzheimer hastalığı, kronik travmatik ensefalopati (tekrarlayan sarsıntılara ve beyin travmasına bağlı nörodejeneratif bir hastalık), Niemann-Pick hastalığı (hücrelerdeki yağ metabolizmasını etkileyen kalıtsal bir hastalık) ve Down Sendromudur.

Prionlar (İng. PRotein infectION) normal işlev gösteren proteinlerin hastalıklı kopyalara dönüşmesine neden olarak beyini etkileyebilen küçük, enfeksiyöz ve anormal olarak bükülmüş (veya yanlış katlanmış) proteinlerdir.

Aslında tau proteinleri bir dizi koşulda mevcut olup, Alzheimer hastalığına özgü tau protenlerinin belirlenmesini zorlaştırmaktadır.

Beyindeki tau proteini üzerine çalışmada daha yolun başındayız. Bugüne kadar ki bulgular, beynin hafıza ile ilişkili bölgelerinde artmış tau’nun sağlıklı yaşlı erişkinlerde bile hafıza zayıflığı ile yakından ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Ancak, amiloid plaklar ve tau yumakları, Alzheimer hastalığının başlangıcını etkilemek için nasıl etkileşime girdiği araştırmacılar için hala bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Amiloid ilk önce daha üst düzey bilişsel işlevlerin bulunduğu beynin dış kenarlarında (“korteks” olarak adlandırdığımız gibi) ortaya çıkmaya başlar.

Tau önce beynin derinliklerinde, uyku, uyarılma ve uyanıklıkla ilgili beyin gövdesi alanlarının çok yakınında ve daha sonra entorhinal korteks ve hipokampüs gibi hafıza merkezlerinde ortaya çıkar.

İlginçtir ki, sağlıklı yaşlı erişkinlerde yüksek düzeyde amiloid plaklar görülebilse de, plakların bilişsel fonksiyonlarını tau değişmeleriyle aynı derecede etkilemediği görülmektedir. Bu bazı araştırmacıların, demans semptomlarına neden olması için amiloidin gerekli olduğunu, ancak tek başına yeterli olmadığını önermelerine neden oldu.

Diğer önemli bir soru ise: Önce gelen amiloid mi yoksa tau mu? On ve 90 yaşları arasındaki 2,332 beyinli bir otopsi çalışmasında tau, insanların 20’li yaşlarında olduğu kadar erken ortaya çıkıyor ve ölüme kadar, sağlıklı insanlarda bile ömrü boyunca birikmeye devam ediyor.

Bir çalışma hipotezi, amiloid ortaya çıktığında, tau daha fazla amiloid ve beyin hücresi ölümünü teşvik edecek olan yanlış katlanmayı hızlandıracaktır. Sıkça kullanılan bir benzetme şudur;  tau’nun “tabanca” yı amiloidin ise “kurşun” u temsil etmesidir.

Genlerin rolü

Amiloid ilk etapta nasıl ortaya çıkar? Genler önemli bir rol oynayabilir.

Alzheimer hastalığı genini yalnızca bir ebeveynden devralırsanız ve hala hastalığa yakalanırsanız baskın olarak kalıtsal Alzheimer hastalığı veya ailesel veya otozomal dominant Alzheimer hastalığı olarak bilinir. Burada, üç genden birindeki mutasyonlar (amiloid prekürsör protein, presenilin 1 veya presenilin 2) beyinde amiloidin hızlı birikmesine neden olur.

Böylece, genç yaşta (yaklaşık 40 yaşında) ciddi hafıza kaybı ile sonuçlanır. Egemenlikle miras alınan Alzheimer hastalığı, tüm Alzheimer hastalığı vakalarının yalnızca% 1’ini oluşturan Avustralya nüfusunda nadirdir.

Bununla birlikte, bu mutasyonları taşıyanlar% 99.9 hastalığa yakalanma şansı ve mutasyonları çocuklarına geçirme şansı% 50’dir.

Amiloid yaşla birikir. Yaş, sporadik Alzheimer hastalığının en büyük risk faktörüdür (Alzheimer hastalığının% 99’unu oluşturur). Sporadik Alzheimer hastalığının başlangıç yaşı 80 olduğundan, bazen “geç başlangıçlı Alzheimer hastalığı” denir bu hastalığa.

Sporadik Alzheimer hastalığının en güçlü genetik risk faktörü, “apolipoprotein E (APOE) ε4” olarak adlandırılan bir gen olup ortaya çıkan araştırmalar, artan bu riskin, beyindeki amiloidin temizlenmesindeki verimsizliklere bağlı olduğunu düşündürmektedir. ε4 geni kendiliğinden Alzheimer hastalığının öngörücü veya teşhisi değildir. Hastaların sadece% 40’ında ε4 geni bulunur ve birçok taşıyıcı hastalığa yakalanmaz.

Diyet, diyabet ve obezite

Diyet, uzun zamandır demans riskine karşı potansiyel koruyucu bir faktör olarak görülüyor. Bununla birlikte, diyet takviyelerinin (omega-III yağ asitleri gibi) ve spesifik diyetlere (Akdeniz diyeti gibi) bağlılığın etkileri tamamen inandırıcı olmamıştır. Belli bir diyetin veya takviyenin, demans riskini azaltmaya veya hatta hafızadaki düşüşü azaltmaya yönelik önemli bir etkisi olduğunu gösteren kesin kanıtlar henüz kesin değildir.

Bazı kanıtlar Alzheimer hastalığı riski taşıyan tip 2 diyabet ile bağlantılıdır. Ancak kilo (beden kütle indeksi) ve bunama arasında bir ilişki için daha güçlü bir destek var.

Yüksek beden kütle indeksi (40 yaşın üstünde), normal ağırlığa sahip insanlara kıyasla prematüre ölüm riski ve demans riskinde artış ile bağlantılıdır. Ayrıca, beden kütle indeksi düşük olanların (18 yaşın altındaki) orta yaş ve sonrasındaki demans riskinin sağlıklı aralıklarla (18.5-25) kıyaslandığında önemli ölçüde arttığını da kanıtlar.

Yakın tarihli bir makale, düşük beden kütle indeksinin Alzheimer hastalığına neden olmadığını, ancak hastalığa bağlı olarak erken ortaya çıkan iştah bastırması gibi beyin değişiklikleri sonucunda beden kütle indeksinin düşük olabileceğini düşündürmektedir.

Bazı çalışmalar, hastalarda beyinde daha düşük enerji tüketimi gösterdiğinden, Alzheimer hastalığının “tip 3” diyabet olarak da bilinebileceğini ileri sürdü. Bazı araştırmacılar bunun insülin direnci tarafından yönlendirildiğini ileri sürüyorlar. Bununla birlikte, bu tartışmalı bir araştırma ve çalışma sonucunun bu yönde bağımsız replikasyona gereksinimi vardır.

Fiziksel aktivite

Egzersizin beynin nöroplastisitesini artıracağını ileri süren çalışmalar vardır. Nöroplastisite, beynin özellikle bellek merkezlerinde sinir ağları arasında yeni bağlantılar kurma kabiliyetini ifade eder.

Bir terleme beyin türevi nevrotrofik faktör olarak adlandırılan ve beyin hücrelerinin büyümesini ve hayatta kalmasını sağlayan bir proteinin seviyesini artırabilir. Protein sallanmaları kasların egzersiz sonrası büyümesine yardımcı olabilir, bu protein sadece Alzheimer rahatsızlığını değil beynin yaralanma ya da hastalıkla başa çıkma becerisini güçlendirebilir,

Uyku

Alzheimer hastalarında uyku sorunları yaygındır. Uyku-uyanma döngülerini düzenleyen beyin bölgelerinin muhtemelen kötüleşerek uyku bozukluklarına neden olması muhtemeldir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, düzeni bozulmuş uykunun artmış amiloid birikimine neden olabileceğini önermektedir. Bunun nedeni, atık boşaltma sistemi (beyinde amiloidin temizlenmesinde yer alan glikatik sistem olarak bilinir) uyku halindeyken çok daha aktifken uyku bozulması sırasında daha az etkili olmasındandır.

Uyku ve amiloid klirensinin arkasındaki mekanizmalar üzerine yapılan araştırmalar halen erken aşamalarında iken, kanıtlar, uyku bozukluklarının veya anormal uyku düzeninin Alzheimer hastalığının erken bir göstergesi olabileceği fikrini desteklemektedir.

Ruh hali

Daha önce yaşamış olan depresyon demans gelişme riskini iki katına çıkartmaktadır. Son yıllardaki kanıtlar aynı zamanda anksiyete, stres ve yüksek kortizol (stres hormonu) düzeylerinin rol oynayabileceğini ortaya koymaktadır.

Ruh halinin demans riskini nasıl artırabileceğini açıklayan mekanizmalar çok net olmamasına rağmen, araştırmalar kaygı veya depresyon belirtilerinin kalp hastalığı ve inme gibi vasküler durum riskinizi artıran faktörlerle ilişkili olabileceğini ileri sürmektedir.

Beyindeki artmış amiloid seviyeleri ve artmış inflamasyonun birbirleri ile ilişkilendirilmiştir.

Bilişsel koruma veya esneklik

Beyindeki yüksek amiloidli bazı insanlar Alzheimer hastalığını geliştirmez. Bu kişilerin beyinde artan hastalık düzeylerini daha iyi telafi edebilecekleri veya daha esnek olabilecekleri “bilişsel yedeğe” sahibi olduğu ileri sürülüyor.

“Bilişsel Yedek” terimi, kişinin hastalık yükünü telafi etme şansını artıracak herhangi bir psikolojik ve sosyal faktörü (yüksek öğrenim, mesleki kazanım veya istihbarat gibi) belirtmektedir.

Bununla birlikte, diğer araştırmalar, bilişsel rezervi olan bireylerin, çoğu Alzheimer hastalığının karakteristik özelliği olan “yavaş ve istikrarlı” düşüşün aksine, daha sonraki bir aşamada ani ve hızla bellek performansında bir düşüş gösterme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, bilişsel rezerv bir dereceye kadar koruyucu olabilir, ancak hastalığın başlangıcını geciktirebilir.

Alzheimer hastalığını önleme

Bir tedavi bizi zorlamaya devam ederken, birçok Alzheimer uzmanı şimdi erken tanı ve müdahalenin hastalığın yolunda durdurulmasının anahtarı olduğunu biliyor.

Beyin çekmesi zaten başlamışsa, beyindeki amiloidin çıkarılması etkili olmayacaktır. Alzheimer hastalarının beyinlerinden amiloid plaklarının çıkarıldığı son klinik araştırmalar bilişsel performans ve klinik semptomlar deneme süresince büyük ölçüde düzelmediğini göstermiştir.

Klinik araştırma uzmanları, hastalığın yörüngesinde bakışlarını erken safhalara çeviriyorlar. Örneğin, Avustralyalı araştırmacılar, yüksek düzeyde amiloid plaklara sahip sağlıklı yaşlı erişkinlerde amiloid kaldırmayı amaçlayan ilaçları test edecek bir çalışma için katılımcıları toplamaya başladı.

Ek olarak, biz ve diğer bilim insanları, amiloid birikimine katkıda bulunan faktörleri anlamaya çalışıyoruz; bu nedenle, başlamadan önce durdurulabilme çabası içerisindeyiz.

Bu, orta yaşlı yetişkinlerin incelenmesini ve onları genetik ve çevresel faktörlerin birleşimlerini Alzheimer hastalığına yakalanma riskine sokan veya bunlara karşı korumak için uzun süre taramayı içerir.

Beyin eğitim sektörü her yıl milyonlarca dolara değer olsa da, beyin eğitiminin (oyunlarını ve bulmacalarıyla hafızanızı geliştirmeyi amaçlayan bilgisayarlı programlar) gündelik hayatta daha iyi bilişsel yeteneklere neden olabileceğine dair ikna edici bir kanıt bulunmamaktadır.

Ancak, fiziksel, sosyal ve beyin sağlığının korunması, tüm Avustralyalıların günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri demans riskini azaltmanın önemli bir bileşenidir.

Yeni bir dili öğrenmek, seyahat etmek ve öğrenimine geri dönmek, beynin dinamik olarak kalması ve  sosyal katılımı artırdığı için ideal örneklerdir.

http://theconversation.com/ websitesinde yer alan “What causes Alzheimer’s disease? What we know, don’t know and suspect” konulu yazının çevirisidir.

 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TurkeyEnglish

Contact Us