Açık ve Uzaktan Öğrenmede Makine Öğrenmesi Uygulamaları: Öğr. Gör. Utku Köse

Anadolu Üniversitesi – Açıköğretim Fakültesi Seminerleri kapsamında 29 Mart 2017 Çarşamba günü Açıköğretim Fakültesi Konferans Salonunda, Uşak Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda; Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkez Müdürü olarak görev yapan Utku Köse tarafından “Açık ve Uzaktan Öğrenmede Makine Öğrenmesi Uygulamaları” konulu bir konferans verilmiştir.

Bu konferansta aşağıdaki konu başlıklarına değinilmiştir. 

*YZ Nedir? Ne Değildir?
*YZ Alanları
*Makine Öğrenmesi Teknikleri
*Makine Öğrenmesi ve Eğitim
*Makine Öğrenmesi ve Açık Öğretim
*Makine Öğrenmesi ve E-Öğrenme
*Örnek Senaryolar
*Örnek Uygulamalar
*Tartışma

YAPAY ZEKA

Yapay zekâ alanı, insan düşünce ve davranış şeklini taklit etmeyi amaç edinen ve bu yolla fiziksel dünyayla özdeşleşmiş problemlere çözüm üreten farklı yaklaşım ve tekniklerin bir araya geldiği, günümüzün popüler Bilgisayar Bilimleri alanlarından birisidir. Daha kısa anlamda yapay zekâ alanına “zeki davranışların otomasyonu ile ilgili Bilgisayar Bilimleri dalı” demek de mümkündür (Russell and Norvig 1995, Nilsson 1998, Luger 2002, Uğur ve Kınacı 2005).

Yapay zekâ içerisinde yer alan yaklaşım ve teknikler, özellikleri ve uygulanabilirlik düzeyleri itibariyle, birçok farklı alanda kullanılabilmekte ve yeni alanlara da kolaylıkla adapte edilebilmektedir. Günümüzde, yapay zekâ tekniklerine dayalı uygulamalara elektronik, biyoloji, fizik, tıp, makine endüstrisi ve askeriye gibi alanlar ile birlikte birçok mühendislik biliminde rastlamak mümkündür (Whitby 2003, Nabiyev 2005, Çetin vd. 2006, Castillo et al. 2006, Uğur ve Kınacı 2006).

Yapay zekâ kapsamında incelenebilecek birçok farklı teknik var olmasına rağmen, ilgili alanlarda yalnızca birkaç tanesi yaygın bir kullanım alanı bulabilmektedir. Söz konusu bu alanlarda gerçekleştirilmiş çalışmalar değerlendirildiği zaman, makine öğrenmesi, genetik algoritmalar, bulanık mantık ve yapay sinir ağları gibi tekniklerin daha popüler bir konumda olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu teknikler, bilgisayar teknolojisinin de yardımıyla, farklı alanlardaki problemlerin çözülmesi amacıyla kolay ve etkili bir şekilde kullanılabilmekte, karşılaşılan farklı türdeki problemlere de kısa sürede uyarlanabilmektedir. (Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağları için Eğitim Yazılımı Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Utku KÖSE)

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, ilk başlarda spesifik alanlardaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin öncüsü olmuş olsa da, zamanla modern hayatın vazgeçilmez parçaları haline gelmiştir.

Bu teknolojilerin kapalı kapılar ardındaki rolleri günlük hayata nüfuz edecek düzeye ulaştığında, artık modern hayat için de değişiklikler kaçınılmaz olmuştur.

Gelişmeler toplumsal ihtiyaçları ve nihayetinde toplumsal yapıları etkilemiş ve hatta yeni teknolojik alanların da ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Özellikle çok-disiplinli yönüyle dikkat çeken, geleceğin bilim alanı olarak görülen Yapay Zekâ da bunlardan biridir. 

Yapay Zeka Nedir?
-Akıllı çözüm üretme bilimi.
-İnsanların, canlıların ve doğal dinamiklerin benzetimi.
-Etkinlik ve verimlilik artırma yolu.
-Geleceğin bilimi.
-Çok-disiplinli bir bilim.
-İnsan ve makine arasındaki arabulucu.

Yapay Zeka Ne değildir?
-Teknolojik bir tehdit.
-İnsan türünün yok oluş sebebi.
-İnsansız bir bilim.
-Kendi kendine gelişen bir bilim.

 

Makine Öğrenmesi ile Yapay Zeka sıklıkla karıştırılmaktadır. Aslında Makine Öğrenmesi, Yapay Zekanın alt dallarından bir tanesidir.

Makine öğrenmesi esas olarak 1959 yılında bilgisayar biliminin yapay zekada sayısal öğrenme ve model tanıma çalışmalarından geliştirilmiş bir alt dalıdır. Makine öğrenmesi yapısal işlev olarak öğrenebilen ve veriler üzerinden tahmin yapabilen algoritmaların çalışma ve inşalarını araştıran bir sistemdir. Bu tür algoritmalar statik program talimatlarını harfiyen takip etmek yerine örnek girişlerden veri tabanlı tahminleri ve kararları gerçekleştirebilmek amacıyla bir model inşa ederek çalışırlar. (Muhammed Ahmet ALKAN)

Yapay zekânın bir branşı olan makine öğrenmesi, veriden karmaşık örüntünün tespit edilmesi ve akılcı karar verme için istatistik ve bilgisayarın hesaplama gücünden faydalanır. Makine öğrenme teknikleri sınıflandırma problemlerinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Utku Köse kimdir?
Utku Köse Lisans derecesini Gazi Üniversitesi – Bilgisayar Eğitimi Bölümü’nden (2008), Master derecesini Afyon Kocatepe Üniversitesi – Bilgisayar Anabilim Dalı’ndan (2010; Yapay Zekâ uzmanlığında) almış olup; Doktora eğitimine, Selçuk Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı’nda devam etmektedir.

Ulusal ve uluslararası platformda çok sayıda akademik makale, kitap, kitap bölümü ve bildiri çalışmaları olan Köse; halen Uşak Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda; Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkez Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Utku Köse’nin genel uzmanlık ve araştırma konuları arasında başta Yapay Zekâ olmak üzere, optimizasyon, Kaos Teorisi, uzaktan eğitim, e-öğrenme ve ilgili teknolojiler, bilgisayar eğitimi ve bilgisayar bilimleri bulunmaktadır. 

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TurkeyEnglish

Contact Us