Yapay Zeka: Teoriden Pratiğe | Prof.Dr. Gözde Ünal

TOSB İnovasyon Merkezi ve İTÜNOVA TTO işbirliğiyle Teknoloji Transferi Online Seminerleri Devam Ediyor!

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi ve İTÜ AI Yapay Zeka ve Veri Bilim Merkezi’nden Prof. Dr. Gözde Ünal’ın teoriden pratiğe geniş bir yelpazede yapay zeka alanına değindiği 21 Nisan 2020 tarihli  bu seminer bu konuya ilgi duyanlar için değerli bir kaynaktır.

Gelecek nesillerin çalışma şeklini değiştirecek olan Yapay Zeka (AI), teknoloji dünyasının son dönemdeki en önemli kavramlarındandır. Yapay zekaya yapılan yatırımlardaki büyüme ve girişimcilik alanında yapay zeka kullanımının artması, iş piyasasında yapay zeka uzmanlarına olan talebin bir hayli yükseleceğini göstermektedir.

Yapay Zekanın bu ölçüde yaygınlaşmasının iki büyük nedeni vardır: Bunlardan ilki son senelerde yapay zekanın dayandığı en önemli teknolojilerden olan derin öğrenme alanındaki hem matematiksel ve algoritmik ilerlemeler, hem de hesaplama imkanları ve büyük veri kapasitesindeki artıştır. İkinci nedeniyse ticari açıdan yapay zekanın üretimde ve operasyonel süreçlerde verimlilik ve hız artırımına ve dolayısıyla ciddi kazanımlara yol açma potansiyelidir.

Endüstri 4.0’ın bileşenlerinden olan yapay zeka ile tüm dünyada ve ülkemizde bir çok iş imkanı ortaya çıkmıştır ve ilerleyen yıllarda da bu imkanlar artmaya devam edecektir. Bu artışı karşılayacak yapay zeka konusunda yetişmiş insan kapasitesi ise henüz yeterli seviyede değildir. Bu noktada, Üniversite-Sanayi işbirliğinin günümüz yapay zeka teknolojilerini pratiğe dönüştürmede ve sahaya uyarlamada yadsınamaz bir önemi vardır.

Kaynak: http://www.itunovatto.com.tr/tr/etkinlikler/yapay-zeka-teoriden-pratige—-_8904

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TurkeyEnglish

Contact Us