Bibliography

Daha önceki tarihlerde dilimize “esame-i kütüb” ve son zamanlarda “kitabiyyat” adıyla çevrilmiş olan “bibliyografi” kelimesi Rumca kitap anlamında olan “bibliyon” ile yazmak anlamında olan “garefein” kelimelerinin birleştirilmesinden oluşmuştur. Bibliyografya kitapların tarif ve tanımından oluşmaktadır. Bu ilmin içeriği eserlerin varlığı ve değerleri hakkında bilgi vermektir. Bibliyografya yayınlanmış basılı eserlerin fihristidir. Fakat kitapların hangi koleksiyonda veya hangi kütüphanelerde bulunduğunu bize bildirmez. Yalnız kitaplar hakkındaki bilgimizin kaynağını teşkil eder. Okuyucularla kitaplar arasında vasıtadır.

Bibliyografya eserleri çok çeşitlilik oluşturduğundan bibliyografyaların da bibliyografyasının meydana getirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Ve bu konudaki çalışmalara “bibliyografyaların bibliyografyası” adı verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

TurkeyEnglish

Contact Us